Konferencja Naukowa „Pokoleniowy potencjał polityki”

Konferencja-Naukowa-Pokoleniowy-potencjal-polityki
Kategoria
Nauka
Termin
20 września 2021 - 21 września 2021

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii ma zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną w ramach programu Doskonała Nauka -Wsparcie Konferencji Naukowych „Pokoleniowy potencjał polityki”.

Nie tylko dystans, sięgający ponad pół wieku od wydarzeń kojarzonych w świecie z młodzieżową rewoltą czy trzydziestolecie przemian ustrojowych w Europie Środkowej, ale także procesy o znaczeniu globalnym stanowią ważny powód do ponownego przemyślenia kategorii jaką jest pokolenie. Procesy rzutujące na kondycję i perspektywę dostatniego życia muszą być kojarzone z kryzysami – klimatycznym, demograficznym, związanym z nierówną redystrybucją zasobów, w tym pracy.

Pandemia COVID-19 powoduje, że wszystkie dotychczasowe diagnozy powinny być przemyślane i opracowane raz jeszcze. Myśląc o pokoleniach nie możemy zapomnieć kontekstów historycznych rzutujących na ich tożsamość. Przedmiotem refleksji chcemy też uczynić relacje międzypokoleniowe, sposoby postrzegania świata i partycypację obywateli, których numery PESEL zaczynają się od kolejnych cyfr. Interesujące są wyzwania, szanse oraz ograniczenia uczestnictwa różnych generacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Wskaźnikiem dokonujących się lub/i dokonywanych współcześnie przewartościowań staje się z pewnością obserwowane uczestnictwo młodych i starszych obywateli w wyborach, w partiach i organizacjach społecznych, w ruchach protestu, w procesach podejmowania decyzji. Zauważalna jest konieczność reorientowania polityk publicznych na konkretne, dedykowane określonym generacjom rozwiązania.

Zmiany w strukturze demograficznej (w 2018 roku prawie 1/4 Polaków to osoby 60+) oraz zmiany technologiczne, rzutujące na przeobrażenia rynku pracy, są wyzwaniem dla badających i planujących polityki publiczne. Interesujące (i z wspomnianego powodu ważne) są różne aspekty działań podejmowanych przez rząd lub samorządy, ukierunkowanych bądź na grupy starszych obywateli (polityka senioralna), bądź na młodych (polityka młodzieżowa).

Wśród ukazujących się licznych publikacji nie ma takiej, która kierowałaby uwagę na pokoleniowy potencjał polityki – czyli to wszystko co inspiruje i wspiera polityczne strategie i działania państwa. Celem konferencji jest prezentacja badań prowadzonych w tym obszarze przez różne zespoły badaczy z Polski i zagranicy. Do udziału w konferencji zapraszamy politologów i socjologów, którzy specjalizują się w badaniu kultury politycznej, zachowań politycznych i wyborczych, dyskursu publicznego, badających ruchy polityczne (zwłaszcza ich kontestacyjny i deliberatywny charakter), partie polityczne i ich orientację na różnych generacyjnie odbiorców (klientów), strategie samorządowe oraz promowane lub wdrażane rozwiązania polityk publicznych.

Konferencja realizowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Doskonała Nauka –Wsparcie Konferencji Naukowych) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Spotkanie odbywać się będzie, ze względu na obowiązujące i przewidywane warunki sanitarno-epidemiologiczne, w mniejszym miejskim ośrodku czyli w Wieliczce, w obiekcie hotelowym posiadającym zaplecze konferencyjne umożliwiające zachowanie dystansu (Hotel Turówka, turowka.pl).

 
 

Wspierane przez iCagenda