Konferencja naukowa „Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego: koncepcje, doświadczenia, perspektywy”

Konferencja-naukowa-Ewaluacja-w-procesie-kształcenia-geograficznego
Kategoria
Nauka
Termin
15 października 2021 - 16 października 2021

 

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowców prowadzących badania z zakresu dydaktyki geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów podręczników i materiałów dydaktycznych, rzeczoznawców MEiN z zakresu geografii, specjalistów zajmujących się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym.

W ubiegłym roku konferencja odbyła się w formie zdalnej i dotyczyła umiejętności jako nadrzędnego celu edukacji geograficznej. Tematyka konferencji tegorocznej będzie zorientowana na szeroko rozumianą ewaluację procesu geograficznego kształcenia.

Tematyka konferencji:

  • Cele, wartości, koncepcje, modele, typologie i funkcje działań ewaluacyjnych stosowanych w procesie kształcenia geograficznego w Polsce i innych krajach.
  • Trudności w implementacji teoretycznych założeń organizacji procesów ewaluacji do rzeczywistości szkolnej w kształceniu geograficznym.
  • Projektowanie ewaluacji i metody badań ewaluacyjnych w edukacji geograficznej.
  • Ewaluacja w geograficznej edukacji zdalnej uczniów oraz studentów: doświadczenia, refleksje.
  • Percepcja ewaluacji przez osoby i instytucje zajmujące się kształceniem geograficznym.
  • Nauczyciel geografii jako ewaluator: warsztat badawczy i jego doskonalenie, problemy autoewaluacji.
  • Etyczny wymiar ewaluacji.
  • W ewaluacji ważne nie tylko „mędrca szkiełko i oko”: postawy uczniów oraz nauczycieli „w” i „wobec” ewaluacji.
  • Ewaluacja dziś i jutro: potrzeby i wyzwania.
 
 

Wspierane przez iCagenda