Panel ekspercki „Życie w chmurach. Edukacja, praca i relacje w nowej rzeczywistości”.

zycie_w_chmurach
Kategoria
Wydarzenie
Termin
4 listopada 2021 12:00
Miejsce
YouTube Sabre Poland

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, SABRE Poland (międzynarodowa firma technologiczna z tytułem „Najlepszego pracodawcy”), Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport zapraszają na panel dyskusyjny na temat „Życie w chmurach. Edukacja praca i relacje w nowej rzeczywistości”.

Wydarzenie jest wynikiem całorocznego kontaktu z pracownikami firmy SABRE w ramach współpracy Uczelnia – otoczenie biznesowe.

Wspólna obserwacja zmian zachodzących w zakresie kształcenia, zatrudnienia, komunikacji międzyludzkiej w czasie pandemii oraz pojawiające się problemy i nowe wyzwania stały się motywacją do przygotowania dyskusji, której celem jest wskazanie ludziom, szczególnie tym młodym, wchodzącym na rynek pracy, różnych ścieżek działania w zakresie rozwoju zawodowego oraz różnych rozwiązań, stosowanych przez uczelnie i firmy w celu dopasowania się do obecnie panujących warunków.

Zaproszeni do tej dyskusji eksperci będą rozmawiać o tym jak pandemia zmieniła nasze życie codzienne, przenosząc naukę, pracę i relacje do świata cyfrowego - tytułowych „chmur”. W szczególności zostaną przeanalizowane zmiany na rynku pracy, zarówno postrzegane z punktu widzenia potrzeb pracodawcy, ale i wymagań oraz oczekiwań pracownika  a także zmiany w uniwersyteckim kształceniu kadr.

Zapraszamy do udziału w panelu:

- studentów wszystkich kierunków studiów, pragnących odnaleźć się w nowych realiach pracy, zainteresowanych podejściem pracodawcy do procesu rekrutacji, obowiązków zawodowych pracowników oraz relacji z pracownikiem w czasie pandemii i po niej;

- interesariuszy zewnętrznych Uniwersytetu Pedagogicznego;

- firmy zainteresowane rozwiązaniami wdrażanymi przez Uczelnię w zakresie przygotowania absolwentów do pracy w nowym modelu;

- wszystkie inne osoby zainteresowane  tematyką tego wydarzenia.

Organizacja wydarzenia: Anna Delekta (Instytut Geografii UP), Michał Polak, Filip Riegier, Piotr Szarwark (SABRE Polska)

 
 

Wspierane przez iCagenda