Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie”

Europa-po-Jesieni-Narodow
Kategoria
Nauka
Termin
20 stycznia 2022 - 21 stycznia 2022
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny: Aula A1 - Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie wpływowi przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych w dawnych krajach demokracji ludowej i demontażu żelaznej kurtyny na politykę krajów kontynentu europejskiego w końcu XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Demokratyzacja „demoludów”, koniec zimnej wojny i rozpad bipolarnego porządku świata, wymusiły daleko idące przemiany polityczne w Europie, wyłaniając nowe podmioty w stosunkach międzynarodowych (w tym rozszerzoną Unię Europejską).

Przedmiotem naszego zainteresowania są tak przyczyny, jak i przemiany ustrojowe na poziomie państw, rozwój podmiotów prawa międzynarodowego, zmiany w rozumieniu polityki, w tym polityki zagranicznej w związku z przemianami i wreszcie nowa myśl geopolityczna, która stała się stałym wektorem w polityce zagranicznej niektórych państw w Europie. Nie bez znaczenia w naszych rozważaniach będzie kwestia związana z powstaniem nowych koncepcji społeczno-politycznych oraz zmian, które zaszły w przestrzeni sacrum i profanum. Chcemy także dostrzec zjawiska związane z indywidualnym i zbiorowym doświadczaniem zmian jakie zachodziły w poszczególnych krajach po 1989 roku.


Planowany zakres tematyczny konferencji:

  • historyczne uwarunkowania, których efektem były przemiany społeczno-polityczne w 1989 roku w Europie;
  • przemiany ustrojowe w Europie w i po 1989 roku;
  • odrodzenie się społeczeństwa obywatelskiego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;
  • przemiany geopolityczne w Europie po 1989 roku;
  • rok 1989 jako doświadczenie pokoleniowe;
  • narodzenie się nowych koncepcji społeczno-politycznych;
  • zmiany w Europie w przestrzeni sacrum i profanum.

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 
 

Wspierane przez iCagenda