Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Partycypacja w samorządzie terytorialnym”

Ogolnopolska-Studencko-Doktorancka-Konferencja-Naukowa-Partycypacja-w-samorzadzie-terytorialnym
Kategoria
Nauka
Termin
13 maja 2022 - 14 maja 2022
Miejsce
online

 

Koło Naukowe Studentów Administracji „Ustawka” ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Partycypacja w samorządzie terytorialnym” współorganizowaną z Studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytet w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się 13 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. 14 maja 2022 roku prelegentów zapraszamy na bezpłatną wycieczkę po Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje regulacje prawne dotyczące: organizacji i zasad działania samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą oraz podstaw, zasad, celów, przejawów i barier partycypacji społecznej, obywatelskiej i politycznej w obrębie struktur lokalnych.

Celem konferencji jest podjęcie przez studentów i doktorantów refleksji związanej z aktualnymi wyzwaniami, które stoją przed społecznościami lokalnymi. Szczególny akcent położony zostanie na takie narzędzia partycypacji jak konsultacje społeczne, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, referendum, rady młodzieżowe, rady seniorów czy inicjatywa lokalna.

Patronat nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji, jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego wraz z abstraktami należy wysyłać do dnia 29 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem formularza Google.

Teksty pokonferencyjne (w języku polskim lub angielskim), po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą bezpłatnie opublikowane w czasopiśmie naukowym „Rocznik Administracji Publicznej” (20 punktów).

 
 

Wspierane przez iCagenda