Senacka Komisja Budżetowa

prof. dr hab. Piotr Borek – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr Krzysztof Wąsowicz
mgr Tomasz Kolosek
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
dr Anna Stolińska, prof. UP – ZZ IP
dypl. ekon. Marta Ciupińska
mgr Jakub Pieczara – doktorant
Kamila Kowalczyk – studentka

 

Senacka Komisja ds. Statutu

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Marek Buś
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Aneta Wójcik
mgr Ewa Żołnierek
mec. Aleksandra Kumala-Uberman
dr Ewa Fogelzang-Adler – ZNP
dr Bogusław Gryszkiewicz – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP UP
dr hab. Piotr Trojański, prof. UP – ZZ IP
mgr Klaudia Rams – doktorantka
Jakub Gajda – student
Halina Łabuz - sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
dr hab. Ewa Horyń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Agata Popławska, prof. UP
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP
dr Piotr Pokora, prof. UP
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP – ZNP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – ZZP UP
mgr Jakub Pieczara – doktorant
mgr Katarzyna Friedlein-Wójtowicz – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr Krzysztof Wąsowicz
mgr Tomasz Kolosek
mgr Anna Bajer – doktorantka
Piotr Bałazy – student
mgr Katarzyna Reikowska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Muchacka
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP
dr Jan Franczyk
dr Józefa Matejek
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
dr Grzegorz Rut
dr Jacek Sikorski
mgr Jan Fróg – NSZZ Solidarność
dr Ewa Dyduch – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
dr Ewa Żmijewska, prof. UP – ZZ IP
mgr Karolina Baron – doktorantka
Aleksandra Kościelna – studentka
mgr Agata Małozięć – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Etyki

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Aldona Guzik
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Monika Topolnicka-Stolzman – ZZP UP
dr hab. Nina Podleszańska, prof. UP – ZZ IP
mgr Renata Gasek – sekretarz

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Piotr Trojański, prof. UP – przewodniczący
dr Karolina Czerwiec
dr inż. Krzysztof Bryła
mgr Marlena Fila
dr Hanna Dębska
Dariusz Cherjan
Oliwia Makuch
Aleksandra Gierat
Natalia Stachura

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – przewodnicząca
dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
dr Olaf Bar
dr Tomasz Szybisty
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Urszula Dąbek – studentka
Rozalia Bielec – studentka
Magdalena Pasternak – studentka
Agata Rupala – studentka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Henryk Noga, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP
dr hab. Janusz Ropski, prof. UP
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UP
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Walczyk – doktorantka
mgr Anna Bajer – doktorantka
mgr Zbigniew Razowski – doktorant
mgr Dawid Gołąb – doktorant

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło
dr Małgorzata Kaźmierczak
dr Aleksandra Sarna
mgr Judyta Pogonowicz – doktorantka
mgr Natalia Majoch – doktorantka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka
mgr Mirosław Płonka

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr hab. Małgorzata Chrobak, prof. UP
dr hab. Anna Sadowska
dr hab. Paweł Sporek
dr Anna Chrobak
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Maria Sienko
dr Agnieszka Kowalska – KU NSZZ „Solidarność”
dr Justyna Wojniak – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
Maciej Łasocha – student
Artur Lechowicz – student