Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Ewa Żołnierek – przewodnicząca
mgr Anetta Podsiadło
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

mgr Maciej Tomkiewicz – przewodniczący
dr Karol Bieniek
mgr inż. Tomasz Glos
mgr Marzena Ryskala
Grażyna Szoja – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr Renata Zając – przewodnicząca
dr Marcin Kania
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
dr Stanisław Skórka
mgr Marta Dachowska – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

Ewa Halada – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
mgr Monika Topolnicka-Stolzman – ZZP UP

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Rafał Birgiel – przewodniczący
mgr Mieczysław Więcławek
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Wojciech Biernat
mgr Elżbieta Tynor
Marek Karski
Jolanta Kilian
mgr Marcin Chudoba – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów
mgr Tamara Gonet – przewodniczący
mgr Ksenia Przywora
mgr inż. Marta Buczek-Migza
mgr Wojciech Kulinowski
Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług
mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
mgr inż. Lidia Radwanek
mgr Grzegorz Wajda
Dominika Skorny

 

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr Magdalena Pokrywka – przewodnicząca
mgr Marek Sałęga
mgr Maria Wierzbiak
Magdalena Pieszczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr Ewa Żołnierek – przewodnicząca
dr Ewa Radomska
mgr Małgorzata Grudnik
mgr Ksenia Przywora
mgr Daria Podgórska – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr Tomasz Szybisty
dr Karolina Czernecka
dr Maria Bal-Nowak
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr Jan Franczyk – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Rafał Abramciów
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
Monika Mitoraj – przedstawiciel studentów
Weronika Ciałowicz – przedstawiciel studentów

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
dr Marta Karamańska
dr Jan Franczyk
dr Hanna Stępniewska-Gębik
mgr Paweł Ligęza
mgr Rafał Birgiel – sekretarz
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP