Szanowni Państwo,
w związku z nowymi zasadami ogłoszonymi w piątek 30 października br. w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, od 3 listopada br. przez dwa tygodnie we wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zalecam pracę w trybie zdalnym.

Kierownicy jednostek zobowiązani są do ustalenia dyżurów zapewniających ciągłość pracy jednostek. Nadal obowiązuje konieczność raportowania pracy zdalnej oraz uzupełniania kalendarza dyżurów w Intranecie.

Z poważaniem
mgr Małgorzata Grzelewska
Kanclerz