Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2091) do dnia 27 grudnia 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

  • kierownicy jednostek administracyjnych polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyłączeniem osób wykonujących zadania, których wykonanie nie jest możliwe w ramach pracy zdalnej;
  • w pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie więcej niż 1 osoba, należy obowiązkowo zakrywać (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy) usta i nos.

W Uczelni nadal obowiązuje Poziom 2 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID zgodnie z zarządzeniem nr R/Z.0201-88/2020 Rektora z 15 października 2020 roku oraz decyzją nr R/D.0201-26/2020 Rektora z 15 października 2020 roku.

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor