Komunikat Nr KU.K.0211.11.2021 Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza dotyczącego objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19 osób pracujących na uczelniach wyższych oraz instytutach PAN na stanowiskach administracyjnych i technicznych, Ministerstwo Zdrowia w piśmie znak DWi.641.238.2021.JM poinformowało, że podejmuje starania, by zaszczepić jak największą liczbę osób.

W marcu br. uruchomiona została rejestracja dla osób powyżej 60 r.ż. Pracownicy uczelni wyższych i instytutów PAN zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i technicznych będą mieli prawo do zarejestrowania się, zgodnie z poniższym harmonogramem:
12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że możliwość zaszczepienia kolejnych roczników będzie podana do wiadomości.

Kanclerz
dr Krzysztof Wąsowicz