Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim realizowanym w warunkach pandemii przypominam, iż w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązują zasady wprowadzone zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.0211.6.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022 zmienionym zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.0211.9.2021 z dnia 6 września 2021 roku.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie pandemii udostępnionymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 30 września br. proszę całą społeczność akademicką o postępowanie, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, czytelnie) zaleca się zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz częstego mycia i dezynfekowania rąk;
  2. przed wejściem do budynku udostępnione zostają do stosowania środki do dezynfekcji rąk;
  3. organizacja zajęć powinna przebiegać z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego i odpowiednio dostosowana forma uczestnictwa w spotkaniach stacjonarna lub zdalna;
  4. w przerwach pomiędzy zajęciami należy przeprowadzać wietrzenie sal;
  5. uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki;
  6. zaleca się zachęcanie do udziału w szczepieniach;
  7. zaleca się stosowanie w miarę możliwości systemu wypożyczania książek online, aby ograniczyć kontakty wypożyczających z pracownikami biblioteki;
  8. terminowe oddawanie książek powinno odbywać się bez udziału pracowników biblioteki, np. tworząc miejsce, gdzie użytkownik będzie mógł odłożyć książkę bezkontaktowo;
  9. zaleca się zdalne przeprowadzanie rozmów w ramach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz na stanowiska w grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Witając wszystkich Państwa w roku akademickim 2021/2022, chciałbym podziękować za odpowiedzialne podejście do szczepień, które na tym etapie mają szczególne znaczenie. Zdecydowana większość wykładowców, jak i personelu administracyjnego Uczelni poddała się szczepieniom. Liczę także na odpowiedzialną postawę studentów, pozostawiając jednak swobodny wybór w podejmowaniu tej istotnej decyzji.

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek