Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
prof. dr hab. Olga Wasiuta
prof. dr hab. Mirosław Baran
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
dr hab. Mariusz Misztal prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Aldona Guzik
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Robert Dudzik
mgr Sylwia Sławińska
mgr Jakub Pieczara
Kinga Tyrka
Dariusz Cherjan
Maciej Łasocha
Aleksandra Kloc
Kamila Kowalczyk
Artur Lechowicz
Jakub St. Gajda

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
mgr Małgorzata Saletra – Kwestor
prof. dr hab. Krzysztof Broński – Przewodniczący Rady Uczelni
dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP